Het zesde boekje in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en omgeving” van de Historische Kring Driemond is uit:

Middenstand in Weesperkarspel, Levensmiddelen.

Op basis van het gedicht uit 1948 : het “middenstandstoernooi “hebben leden van de Historische Kring een boekje samengesteld over de levensmiddelenwinkels die er vlak na de oorlog in Driemond waren, zoals bakker Smit, vader en moeder Bleijenberg, slager Dalmulder en kruidenier Millenaar.

Voor een klein prijsje, € 4,-, heeft u een leuk en verantwoord cadeautje. Te koop bij de firma Bleijenberg èn elke 2e zaterdag ’s middags in het Historisch Huis. Of vraag ernaar bij iemand van het bestuur.
Per post opsturen kan ook. Dan kost het € 6,50, over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van "boekje deel 6" en het verzendadres.

 

 

De werkgroep middenstand heeft besloten om een foto-expositie te houden over de levensmiddelenwinkels in Weesperkarspel en wel op:

Vrijdag 18 november van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

en

Zaterdag 19 november  van 10.00 tot 12.00 uur

In Huize Historica.

Koffie en thee zijn tegen een schappelijke vergoeding beschikbaar.

Op die dagen kan tevens het nieuwe boekje over dit onderwerp gekocht worden. Leden kunnen het afhalen.

Leny Schuitemaker
Voorzitter

Cor Draijer heeft aangekondigd te stoppen met zijn actieve deelname aan de Historische Kring Driemond. Dit omdat hij, op zeer gevorderde leeftijd, tijd wil hebben om andere zaken af te handelen. 

Wij zijn Cor en ook zijn vrouw Alice veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij voor onze kring hebben gedaan. Niet alleen hebben zij samen deel 1 en 2 van onze reeks groene boekjes Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving geschreven, maar ook meegewerkt aan deel 4 en 5, fotopresentaties gehouden, veel voorwerpen e.d. ingebracht voor onze inloopdagen en materiaal geleverd voor ons archief, historische wandelingen georganiseerd enzovoorts.

Cor hield ons bij de les over wat een historische vereniging zoal moet doen, daarbij puttend uit zijn rijke ervaring o.a. in Weesp. Hij stimuleerde en inspireerde ons. Natuurlijk blijft het echtpaar nog lid, en beschikbaar voor vragen. Zo zijn de Draijers nog betrokken bij de samenstelling van het nieuwe fotoboek over Driemond/Weesperkarspel. We zullen Cor en Alice missen en wensen hen nog mooie, actieve “historische” jaren toe.

Wij willen hen graag tot erelid benoemen op de komende Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2017.

Namens de Historische Kring Driemond,

Leny Schuitemaker, voorzitter

In het augustus nummer van het blad Ons Amsterdam stond in de rubriek "hier gebeurde het" een beschrijving van het verloop van het annexatieproces van Weesperkarspel.

 

Klik op het artikel voor een leesbare vergroting.

 

Op donderdagavond 2 juni waren 22 HKD-leden en twee zonen en kleinzonen van Jaap de Wildt in de MatchZO aanwezig bij een presentatie door Dick van Gaalen over de omvorming van de dia-collectie van Jaap de Wildt naar een via het internet te benaderen digitale beeldbank. Na een woord van welkom richtte Tom Witkamp zich tot Fred en Jaap de Wildt om hen bijzonder te bedanken voor het schenken van de dia-collectie van hun vader. De Historische Kring had eerder de familie beloofd om in ruil voor de schenking de collectie te digitaliseren. Tom overhandigde 50 visitekaartjes met een verwijzing naar het digitale adres van de Collectie Jaap de Wildt: www.historischekringdriemond.nl/beeldbank. Tevens gaf Tom het boek "Ridders van de Bijlmer", omdat de inhoud van dit boek zo mooi laat zien wat er in de plaats gekomen is van hetgeen door Jaap de Wildt indertijd werd vastgelegd.

Fred de Wildt vertelde hoe zijn vader met passie aan de keukentafel thuis bezig was de vaak slechte foto's om te zetten in dia's. Met precisie werden de dia's gerangschikt en in een grote map zaten, genummerd, de teksten bij de dia's. Bij elke lezing zocht Jaap zorgvuldig een vertelroute uit door de dia's uit de bakken te selecteren. Hierna gaf Dick een boeiende presentatie over het proces van digitaliseren van dia's tot beeldbank. Hij benadrukte het belang van digitalisering, tegenwoordig het vertrekpunt bij elke zoektocht naar materiaal over het verleden. Vervolgens toonde Dick het gemak van dit zoeken aan door op eerder gestelde vragen een digitaal antwoord te laten zien. Verder had hij vier beeldbank beelden geselecteerd en vertelde het bijzondere verhaal dat er aan vast zat. Tenslotte toonde Dick - op verzoek - beelden uit de beeldbank over de Zwetskade, die veel herkenning opriep bij de aanwezige HKD-leden.

Kortom een uitermate geslaagde avond van de Historische Kring Driemond.

Tom Witkamp.