Wellicht heeft u het al eerder in de Dorpskrant gelezen of anderszins vernomen: De Historische Kring Driemond is, nadat zij met genoegen ruim 6 jaar het fraaie ouderlijk huis van Henk Niesing heeft mogen gebruiken, weer terug  in het vroegere Dorpshuis in de Burg. Bletzstraat. 76.  Dit voormalige dorpshuis, deels kantoor van De Goede Woning, is weer beschikbaar gekomen omdat die woningbouwvereniging gefuseerd is. 

Nu mag de Historische Kring Driemond het weer gebruiken en willen we u graag uitnodigen om op (elke) maandagmorgen van 10 – 12 en op de 2e zaterdagmiddag van de maand langs te komen voor een praatje, een mooi verhaal of om gebruik te maken van onze  bibliotheek.

De Historische Kring Driemond maakt met gepaste trots melding van een bijzondere uitgave uit haar serie Historische Schetsen.

Deel 8 gaat specifiek over de voornamelijk door vrijwilligers gerunde woningbouwvereniging "De Goede Woning" die recentelijk kort voor haar 100-jarige jubileum gefuseerd is met "Eigen Haard". Als zodanig is deze uitgave een eerbetoon aan alle vrijwilligers, bestuursleden en huurders. Daarnaast besteed het boekje ook aandacht aan andere woningen in Driemond.

Het boekje is te verkrijgen bij Supermarkt Bleijenberg, aan het Zandpad Driemond, of via Tom Witkamp, secretaris van de Historische Kring Driemond (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0294  411141). Kosten € 5,00 excl. verzendkosten ad. €2,50). 

Onder deze titel zal de Historische Kring Driemond tijdens de Open Monumentendag 2018 een lezing verzorging in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het grote historische belang van de waterverbinding tussen  Amsterdam en het Duitse achterland in het algemeen en de rol van de hiervoor genoemde waterwegen in het bijzonder.

Wanneer? zondag 9 september
Hoe laat? 16:00 uur
Waar? Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

De Algemene ledenvergadering van de Vereniging Historische Kring Driemond Datum vindt dit jaar plaats op 5 april 2018, van 20.00 tot 21.00 in de MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting. Alle leden zijn daarbij welkom.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 6 april 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e termijn) tot 4-2018 herkiesbaar tot 4-2021

Leny Schuitemaker voorzitter (2e termijn) tot 4-2019

6. Financiën:

a. Financieel jaarverslag 2017,

Verslag Kascommissie: Hans Buijs en Jan Kuijl. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2018

7. Het Varkensbuurtje - Jaap Fokker

8. Rondvraag

9. Slot

De bijbehorende stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.

 

Onze secretaris en mede initiatiefnemer van de Historische Kring Driemond is zaterdag jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor Driemond. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Arjan Vliegenthart.   

Witkamp was 25 jaar actief in de dorpsraad van Driemond, waarvan twaalf jaar als voorzitter. In die positie wist hij veel voor het dorp gedaan te krijgen door onder andere constant contact te onderhouden met stadsdeel Zuidoost. Zo heeft hij zich jaren ingezet om Sport- en Accommodatiecentrum MatchZO te laten bouwen. Ook wist hij met Plan Droomzone en De Kern meer dan vijftig koop- en huurwoningen te realiseren.  In 2014 stopte hij met de dorpsraad, maar sindsdien is hij zich blijven inzetten voor diverse stichtingen en verenigingen zoals de Historische Kring, Vrienden van het Diemerbos en Stichting Vrienden van de Gaaspermolen. Volgens de gemeente Amsterdam is zijn uitzonderlijke maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en de omgeving reden om hem te onderscheiden.  

Op de foto de trotse gedecoreerde samen met Emile Jaensch, voormalig stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuidoost.