• Prijsverlaging fotoboek
  Het fotoboek is in prijs verlaagd van € 15,- naar € 10,-.
  Leuk als sinterklaascadeautje!

 • Geen open dagen meer
  Wegens gebrek aan belangstelling gaan de maandelijkse open dagen op zaterdag niet meer door.

 • Binnenkort nieuwe uitgave
  Deze gaat over het pompstation Weesperkarspel (waterleiding)

 • Vergadering van 5 december wordt verplaatst naar 12 december
  Uiteraard i.v.m. de Sinterklaasviering. Tevens wordt er die avond een lezing over Sluis verzorgd door Cees Pfeiffer. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk, niet-leden betalen € 5,-.

Interieur pompstation Weesperkarspel in de jaren 50.

Wellicht heeft u het al eerder in de Dorpskrant gelezen of anderszins vernomen: De Historische Kring Driemond is, nadat zij met genoegen ruim 6 jaar het fraaie ouderlijk huis van Henk Niesing heeft mogen gebruiken, weer terug  in het vroegere Dorpshuis in de Burg. Bletzstraat. 76.  Dit voormalige dorpshuis, deels kantoor van De Goede Woning, is weer beschikbaar gekomen omdat die woningbouwvereniging gefuseerd is. 

Nu mag de Historische Kring Driemond het weer gebruiken en willen we u graag uitnodigen om op (elke) maandagmorgen van 10 – 12 en op de 2e zaterdagmiddag van de maand langs te komen voor een praatje, een mooi verhaal of om gebruik te maken van onze  bibliotheek.

De Historische Kring Driemond maakt met gepaste trots melding van een bijzondere uitgave uit haar serie Historische Schetsen.

Deel 8 gaat specifiek over de voornamelijk door vrijwilligers gerunde woningbouwvereniging "De Goede Woning" die recentelijk kort voor haar 100-jarige jubileum gefuseerd is met "Eigen Haard". Als zodanig is deze uitgave een eerbetoon aan alle vrijwilligers, bestuursleden en huurders. Daarnaast besteed het boekje ook aandacht aan andere woningen in Driemond.

Het boekje is te verkrijgen bij Supermarkt Bleijenberg, aan het Zandpad Driemond, of via Tom Witkamp, secretaris van de Historische Kring Driemond (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0294  411141). Kosten € 5,00 excl. verzendkosten ad. €2,50). 

Onder deze titel zal de Historische Kring Driemond tijdens de Open Monumentendag 2018 een lezing verzorging in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het grote historische belang van de waterverbinding tussen  Amsterdam en het Duitse achterland in het algemeen en de rol van de hiervoor genoemde waterwegen in het bijzonder.

Wanneer? zondag 9 september
Hoe laat? 16:00 uur
Waar? Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

De Algemene ledenvergadering van de Vereniging Historische Kring Driemond Datum vindt dit jaar plaats op 5 april 2018, van 20.00 tot 21.00 in de MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting. Alle leden zijn daarbij welkom.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 6 april 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e termijn) tot 4-2018 herkiesbaar tot 4-2021

Leny Schuitemaker voorzitter (2e termijn) tot 4-2019

6. Financiën:

a. Financieel jaarverslag 2017,

Verslag Kascommissie: Hans Buijs en Jan Kuijl. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2018

7. Het Varkensbuurtje - Jaap Fokker

8. Rondvraag

9. Slot

De bijbehorende stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.