De Algemene ledenvergadering van de Vereniging Historische Kring Driemond Datum vindt dit jaar plaats op 5 april 2018, van 20.00 tot 21.00 in de MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting. Alle leden zijn daarbij welkom.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 6 april 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e termijn) tot 4-2018 herkiesbaar tot 4-2021

Leny Schuitemaker voorzitter (2e termijn) tot 4-2019

6. Financiën:

a. Financieel jaarverslag 2017,

Verslag Kascommissie: Hans Buijs en Jan Kuijl. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2018

7. Het Varkensbuurtje - Jaap Fokker

8. Rondvraag

9. Slot

De bijbehorende stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.

 

Onze secretaris en mede initiatiefnemer van de Historische Kring Driemond is zaterdag jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor Driemond. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Arjan Vliegenthart.   

Witkamp was 25 jaar actief in de dorpsraad van Driemond, waarvan twaalf jaar als voorzitter. In die positie wist hij veel voor het dorp gedaan te krijgen door onder andere constant contact te onderhouden met stadsdeel Zuidoost. Zo heeft hij zich jaren ingezet om Sport- en Accommodatiecentrum MatchZO te laten bouwen. Ook wist hij met Plan Droomzone en De Kern meer dan vijftig koop- en huurwoningen te realiseren.  In 2014 stopte hij met de dorpsraad, maar sindsdien is hij zich blijven inzetten voor diverse stichtingen en verenigingen zoals de Historische Kring, Vrienden van het Diemerbos en Stichting Vrienden van de Gaaspermolen. Volgens de gemeente Amsterdam is zijn uitzonderlijke maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en de omgeving reden om hem te onderscheiden.  

Op de foto de trotse gedecoreerde samen met Emile Jaensch, voormalig stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuidoost.

In onze serie Historische Schetsen is een nieuwe uitgave beschikbaar gekomen: Deel 7; Verenigingen in Driemond, vroeger en nu.

Driemond heeft als dorp altijd een rijk verenigingsleven gekend, vandaar dat we er in deze uitgave speciale aandacht aan besteden.

Het boekje is te koop bij de enige winkel in Driemond: de firma Bleijenberg aan het Zandpad, of op de tweede zaterdag van de maand, ’s middags in Huize Historica, Lange Stammerdijk 33, en kost € 4,00. 

U kunt het boekje ook bestellen door € 6,50- over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van de titel van het boekje: ”Verenigingen” en uw adres.

 

 

Het is alweer zes jaar geleden dat de Historische Kring Driemond met gepaste trots haar eerste fotoboek presenteerde. Het oogstte alom bewondering en was binnen een mum van tijd uitverkocht.

Op veler verzoek presenteren wij nu een nieuw fotoboek. Dankzij ons rijke beeldarchief, onder andere bestaande uit de collectie Jaap de Wildt en de uitgebreide verzameling van Henk Niesing, bevat het weer talrijke sfeerbeelden van ons dorp en omgeving.

De prijs van dit fraaie boek is € 15,-. Het is te koop bij de fa. Bleijenberg. Tevens verkrijgbaar bij De Weesper Boekhandel en “Oma’s Kastje” in Weesp. Daarnaast op de 2e zaterdagmiddag van elke maand in Huize Historica. 

Tegen betaling van de verzendkosten ad. € 5,00 kunt u het boek ook thuisgestuurd krijgen. Maak in dat geval het totale bedrag ad €20,- over op rekening NL25 RABO 0126624666 onder vermelding “fotoboek” en uw naam en adres.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017 in de MatchZO zijn Cor en Alice Draijer formeel benoemd tot erelid onder overhandiging van een oorkonde en het nieuwe fotoboek.